DTAP

Ujian DTAP
Apakah DTAP dalam Pembangunan Perisian?Apakah fasa DTAP?Apa itu ujian dev vs prod?Apa yang diuji selepas penggunaan pengeluaran yang dipanggil?Mengap...