Ditolak

RTO yang bermaksud penerbangan
Dalam terminologi penerbangan, berlepas yang ditolak (RTO) atau berlepas yang dibatalkan adalah keadaan di mana ia diputuskan untuk membatalkan kapal ...