Langganan

Langganan OpenShift
Apa yang termasuk dalam lesen openshift?Berapa banyak jenis perkhidmatan yang ada di OpenShift?Adakah anda memerlukan lesen untuk OpenShift?Adakah la...